Advies

Wij geven slechts advies. Het is aan u als koor(bestuur) de nodige verantwoordelijkheden te nemen. In dezedragen wij als Bond van Koren geen aansprakelijkheid.

Uiteraard zijn wij bereid met u als koor in gesprek te gaan.