Corona en contributie aan de Bond van Koren

Bij een lidmaatschap is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van repetities of activiteiten staat los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd

Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, plaatsen wij dit op onze website. Ook willen wij u graag verwijzen naar de meest recente update van Koornetwerk Nederland omtrent dit onderwerp.