Nieuwe bestuursleden gezocht

De bond is op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor de Bond van Koren en hun leden.
Bent u iemand die hiertoe bereid is geef u dan op via de mail of een telefoontje.

De Bond van Koren is opgericht op 1 oktober 1910 met als doel, het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van de amateuristische koorzang in het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal krijgen.

Het promoten en stimuleren van de zangkunst.  

Het verstrekken van gegevens aan de aangesloten koren zoals: dirigentenlijsten, verzekeringsmogelijkheden, Buma/Stemra afdrachten, belastingadviezen enz.

 

Er zijn verschillende categorieën koren bij ons aangesloten, zoals:

* Gemengde koren,                * Mannenkoren,                   * Dameskoren,                                        

* LHBTI koren,                        * Shantykoren,                    * Amusementskoren 

* Senioren koren                     * Opera/operettekoren.      * Pop koren

Kortom elke groep mensen die op een of andere samen zingen.

 

De Bond van Koren houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering).
Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

     ■ Jaarverslag secretaris en penningmeester,
     ■ Verslag Kascommissie,

     ■ Vaststellen trendmatige contributieverhoging,

     ■ Begroting,
     ■ Bestuursverkiezingen

 

Heeft u enige suggesties, dan ontvangen wij (het bestuur van de Bond) graag ideeën over hoe en wat zij graag gerealiseerd willen zien, zodat we er als Bond ook echt voor de koren met hun wensen kunnen zijn en hiermee een progressief beleid voor de toekomst uit kunnen zetten.