Bond van Koren Groningen

Het laatste nieuws:

Veel gestelde vragen i.v.m. het coronavirus/de maatregelen.

Hieronder treft u de veelgestelde vragen aan. Door op de vraag te klikken, wordt u naar het antwoord verwezen.

Lees meer »

Koornetwerk Nederland: Persbericht - 7 mei 2020

1,5 miljoen zangers onzeker over veiligheid van zingen

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei over het beleid van de Rijksoverheid inzake de bestrijding van het corona-virus, is in de Nederlandse koorsector grote onzekerheid ontstaan over de veiligheid van samen zingen. Op telefonische vragen geeft het RIVM aan dat koren onder “culturele instellingen” vallen en dus vanaf 1 juni weer met een maximum van 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand mogen zingen. Ook zou volgens het RIVM een protocol voor koren niet noodzakelijk zijn om de repetities te hervatten. In antwoord op een persvraag na afloop van de persconferentie antwoordde premier Rutte echter letterlijk: “Plekken waar mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is.”
 
Tegenstrijdige signalen vanuit de overheid
Het antwoord van premier Rutte, dat hij ook in het daaropvolgende Kamerdebat op 7 mei jl. tot tweemaal toe herhaalde, sluit aan bij internationaal onderzoek. Echter het RIVM komt met geheel andere informatie. Deze tegenstrijdige signalen maken dat de koorsector niet meer weet waar men zich aan zou moeten houden. Het leidt tot verdeeldheid over de vraag hoe de richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden.
 
Vanwege de zeer actieve vorm van een gerichte ademstroom om klank te vormen is een ruimte met meerdere zangers snel gevuld met aerosolen waarin zich corona-infectiehaarden kunnen bevinden. Bovendien zijn ook kleine speekseldruppels onvermijdelijk als gevolg van expressieve articulatie om een tekst verstaanbaar te maken. Binnensport wordt pas weer vanaf 1 september toegestaan als gevolg van intensief hijgen. Veel zangers ervaren daarom in dit verband eerder een fysieke vergelijking met sport dan met disciplines binnen culturele instellingen.
 
Onderzoek naar de invloed van aerosolen
Er lopen verschillende onderzoek in binnen- en buitenland, waaronder een spoedonderzoek aan de TU Delft in opdracht van de gezamenlijke professionele orkesten en koren. Ook de TU Eindhoven doet onderzoek naar aerosolen in sectoren in sport en cultuur.
 
Hangende dit onderzoek distantiëren Koornetwerk Nederland en KNMO zich nadrukkelijk van de uitspraken van RIVM dat het voor koorzangers mogelijk is om vanaf 1 juni weer (met maximaal 30 personen) in één ruimte samen te zingen, omdat zangkoren tot de groep “culturele instellingen” behoren. Vanwege het grote aantal directe risicogroepen binnen de 1,5 miljoen actief samenzingende Nederlanders acht Koornetwerk Nederland een dergelijke aanbeveling zonder de uitkomst van gericht wetenschappelijk onderzoek prematuur en onverstandig.
 
Koornetwerk Nederland roept daarom de Rijksoverheid en het RIVM met klem op tot gefundeerde en eenduidige communicatie over de koorsector.

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld!

Hallo iedereen,

 

i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus zal onze algemene ledenvergadering van 4 april worden uitgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden.

 

Wij wensen daarnaast iedereen veel sterkte in deze bizarre tijden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Bond van Koren Groningen.

Lees meer »

Verzekeringen

Zojuist hebben we onder het kopje "informatie", ook een rubriek verzekeringen aan de website toegevoegd.

Hier treft u/jij meer informatie aan m.b.t. de mogelijkheden qua verzekeringen en zo ook de eventuele wijzigingen.

Lees meer »

Sluit uw koor aan bij de Bond van Koren Groningen

Sluit uw/jullie koor ook aan bij de Bond van Koren Groningen en profiteer van diverse voordelen!

De bond behartigd de belangen van alle aangesloten zangkoren, ongeacht de achtergronden. De bond promoot en stimuleert de zangkunst in het algemeen en ook biedt de bond de mogelijkheid om bladmuziek te lenen.

De bond kan u/jou voorzien van diverse gegevens en informatie.

Zo kan het u/jou voorzien van een dirigentenlijst, verzekeringen, een collectieve afdracht Buma/Stemra, belasting adviezen en meer...

 

Informeer hier vrijblijvend naar de mogelijkheden! Wij staan altijd open voor een persoonlijk gesprek om e.a. toe te lichten!

Lees meer »

Oproep! Nieuwe bestuursleden gezocht...

De Bond van Koren Groningen is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Heeft u/jij wat tijd over en lijkt het u/jou leuk om mee te denken en te werken bij de Bond van Koren Groningen?!

Of wellicht kent u/jij iemand anders die hier mogelijk interesse voor heeft?! 

Iedereen is welkom om eens mee te lopen als "stagaire".

Informeer hier dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Lees meer »