Bond van Koren Groningen

De Bond van Koren is opgericht op 1 oktober 1910 met als doel, het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van de amateuristische koorzang in het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal krijgen.

Het promoten en stimuleren van de zangkunst.

Het uitlenen van koormuziek middels onze muziekbibliotheek.       

Het verstrekken van gegevens aan de aangesloten koren zoals: dirigentenlijsten, verzekeringsmogelijkheden, Buma/Stemra afdrachten, belastingadviezen enz.

 

Er zijn verschillende categorieën koren bij ons aangesloten, zoals:

* Gemengde koren,                * Mannenkoren,                   * Dameskoren,                                        

* Homokoren,                          * Shantykoren,                      * Amusementskoren 

* Seniorenkoren                      * Opera/operettekoren

 

De Bond van Koren houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering).
Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

     ■ Jaarverslag secretaris en penningmeester,
     ■ Verslag Kascommissie,

     ■ Vaststellen trendmatige contributieverhoging,

     ■ Begroting,
     ■ Bestuursverkiezingen

 

Heeft u enige suggesties, dan ontvangen wij (het bestuur van de Bond) graag ideeën over hoe en wat zij graag gerealiseerd willen zien, zodat we er als Bond ook echt voor de koren met hun wensen kunnen zijn en hiermee een progressief beleid voor de toekomst uit kunnen zetten.

 

 

 

 

 


Mededelingen vanuit de bestuursvergaderingen:

Op 12 november 2021 was het bestuur van de Bond bijeen voor een bestuursvergadering 
waarin o.a. is gesproken over de UBO-regelgeving, het voorjaarsconcert van 14 mei 2022 het stoppen van het koor Amicitia te Harkstede.
Nadere informatie hierover vindt u bovenaan de pagina, onder het kopje "Over de BvK" bij het laatste nieuws.


Gezocht / Gevraagd:

Bent u op zoek naar bijvoorbeeld een dirigent, pianist of instrumenten?

Geef het dan aan ons door via het contactformulier en dan vermelden wij het op onze site.

 

Aangeboden:

Dirigent heeft nog plaats voor een avond/dag koor. Graag binnen een straal van ca 30 km van Winschoten.
Voor informatie neemt u contact op met Wout van der Lei op telefoonnummer 06-20115294