Bond van koren in de provincie Groningen

Nieuwe bestuursleden gezocht

De bond is op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor de Bond van Koren en hun leden.
Bent u iemand die hiertoe bereid is geef u dan op via de mail of een telefoontje.

De Bond van Koren is opgericht op 1 oktober 1910 met als doel, het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van de amateuristische koorzang in het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal krijgen.

Het promoten en stimuleren van de zangkunst.

Het uitlenen van koormuziek middels onze muziekbibliotheek.       

Het verstrekken van gegevens aan de aangesloten koren zoals: dirigentenlijsten, verzekeringsmogelijkheden, Buma/Stemra afdrachten, belastingadviezen enz.

 

Er zijn verschillende categorieën koren bij ons aangesloten, zoals:

* Gemengde koren,                * Mannenkoren,                   * Dameskoren,                                        

* Homokoren,                          * Shantykoren,                      * Amusementskoren 

* Seniorenkoren                      * Opera/operettekoren

 

De Bond van Koren houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering).
Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

     ■ Jaarverslag secretaris en penningmeester,
     ■ Verslag Kascommissie,

     ■ Vaststellen trendmatige contributieverhoging,

     ■ Begroting,
     ■ Bestuursverkiezingen

 

Heeft u enige suggesties, dan ontvangen wij (het bestuur van de Bond) graag ideeën over hoe en wat zij graag gerealiseerd willen zien, zodat we er als Bond ook echt voor de koren met hun wensen kunnen zijn en hiermee een progressief beleid voor de toekomst uit kunnen zetten.

 

 

 

Beste leden;

Het Jubileumkoor Zuidhorn organiseert samen met de Bond van Koren een rayon concert op 14 -10 2023

Dit concert vind plaats in de Gastkerk, adres: De Gast 58a, 9801 AG  Zuidhorn, van 13.30 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Elk koor krijgt 20 minuten voor het optreden incl. op- en afgaan.

Opgave voor 15-07-2023

Geeft u nu alvast op, na opgave ontvangt u nadere informatie.

BALK-Masterclasses met Shirma Rouse op 9, 10 en 24 september

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie

Algemene ledenvergadering

De ALV zal gehouden worden op 01-04-2023, zie kalender.

De bond is aan het nadenken voor een activiteit in 2023, ook van de leden wordt een een inbreng verwacht.
Dit zal ook in de ALV als agenda punt op de agenda staan.

Subsidie energierekening voor koren

Klik hier voor meer informatie

De Ward Swingle Cursus

De Ward Swingle Cursus is een zomercursus voor dirigenten die zich willen ontwikkelen in vocal pop en jazz. In voorgaande edities kwamen hier dirigenten en muziekdocenten op af van zowel ‘binnen’ het licht vocale genre als ‘buiten’ - voor de laatste categorie dirigenten is de Ward Swingle Cursus namelijk een uitgelezen mogelijkheid om meer te leren over lichte vocale muziek en a-capella. Voor dirigenten ‘binnen’ het genre is de cursus een van weinige plekken waar dirigenten zich kunnen nascholen en hun niveau kunnen verhogen. Zodoende neemt de cursus een belangrijke plek in binnen dirigenteneducatie in Nederland.

Onder het "kopje" De Ward Swingle Cursus vindt u meer informatie over de cursus. 

Evaluatie najaarsconcert Bond van Koren Groningen op 24 september 2022

Verslag Najaarsconcert 24 september 2022
PDF – 52,7 KB 191 downloads