Bond van Koren Groningen

De Bond van Koren is opgericht op 1 oktober 1910 met als doel, het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van de amateuristische koorzang in het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal krijgen.

Het promoten en stimuleren van de zangkunst.

Het uitlenen van koormuziek middels onze muziekbibliotheek.       

Het verstrekken van gegevens aan de aangesloten koren zoals: dirigentenlijsten, verzekeringsmogelijkheden, Buma/Stemra afdrachten, belastingadviezen enz.

 

Er zijn verschillende categorieën koren bij ons aangesloten, zoals:

* Gemengde koren,                * Mannenkoren,                   * Dameskoren,                                        

* Homokoren,                          * Shantykoren,                      * Amusementskoren 

* Seniorenkoren                      * Opera/operettekoren

 

De Bond van Koren houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering).
Tijdens deze vergadering worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

     ■ Jaarverslag secretaris en penningmeester,
     ■ Verslag Kascommissie,

     ■ Vaststellen trendmatige contributieverhoging,

     ■ Begroting,
     ■ Bestuursverkiezingen

 

Heeft u enige suggesties, dan ontvangen wij (het bestuur van de Bond) graag ideeën over hoe en wat zij graag gerealiseerd willen zien, zodat we er als Bond ook echt voor de koren met hun wensen kunnen zijn en hiermee een progressief beleid voor de toekomst uit kunnen zetten.

 

 

 

Concert de Zwalkers op 13 oktober 2022

Er waren 8 jubilarissen die in de bloemetjes werden gezet door de bond en 
enkelen een speldje met oorkonde.

Evaluatie najaarsconcert Bond van Koren Groningen op 24 september 2022

Verslag Najaarsconcert 24 september 2022
PDF – 52,7 KB 49 downloads