Jubilea

Zijn er binnenkort jubilarissen binnen uw/jouw koor, of is het uw/jouw koor zelf dat een jubileum zal gaan vieren?

De bond zet uw/jullie koorlid of uw/jullie koor graag in het zonnetje.

Voor jubilea worden de richtlijnen, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement,  gehanteerd;

Koorleden die 40, 50 of 60 jaar lid zijn ontvangen een draagspeld en een oorkonde.

Koren die 25, 50, 75 of 100 jaar lid zijn ontvangen een envelop met inhoud en een oorkonde.

U/je kunt jubilarissen middels onderstaand formulier aanmelden.