Bijeenkomst voor dirigenten op 23 april 2022

Op www.dirigentensessiesnoord.nl staat informatie over een bijeenkomst voor dirigenten op 23 april

Deze valt in een serie van 3, waarvan er al 2 zijn geweest

Prijs daarvoor is 75 euro per persoon

Koren gezocht voor korenfestival ZingZing! in Veendam

Lees meer en meld u aan voor dit festival

Bijeenkomst voor dirigenten                                                                                                                                                                    22 april 23

Dirigentencafé Koorplein Noord Nederland

Dirigentencafé

Op vrijdag 24 september organiseren Koorplein Noord Nederland en Kultuurloket een -live- dirigentencafé, waarin dirigenten elkaar kunnen informeren en inspireren. We hopen zo een echte ''Community of Practise'' te worden en sluiten daarmee aan op het landelijke initiatief ''Dirigentencontact'' van Koornetwerk Nederland.

Waar loop je tegenaan nu je weer wilt opstarten? Welke uitdagingen en kansen biedt de coronatijd? Uitwisselen van tips en tops. De zakelijke kant van de KoorBuisiness: Wat heb je als dirigent nodig om je koorpraktijk levensvatbaar te houden? Dromen en wensen voor je eigen koor?  Deze vragen komen allemaal aan bod. Voor volgende bijeenkomsten kunnen jullie zelf onderwerpen aandragen.

Ook geeft dirigent Wilfred Reneman een korte clinic met Inzingers voor elke stemsoort tegelijk.
Natuurlijk eindigen we met een Borrel & Netwerken
We zien jullie graag op vrijdag 24 september van 16.00-17.30 uur
Deelname is gratis, maar meld je wel even aan (vóór 20 september) in verband met de organisatie via: koorpleinnoordnederland@gmail.com

Lees meer »

Dirigentensessies in het noorden

Voor koordirigenten uit het noorden organiseren we komend seizoen 3 inspirerende bijeenkomsten! Met als doel van elkaar te leren en een flinke dosis ideeën op te doen. Ingrediënten: inzingers delen, arrangementen uitproberen, repetitietechniek, werken met vocal painting, expertise uitwisselen, netwerken, opladen! 

Als koorleider ben je de drijvende kracht voor een groep zangers. Maar dat doe je wel vaak alleen. We nodigen je van harte uit om mee te bouwen aan dit netwerk van koordirigenten en samen op te trekken. Heel nuttig en vooral heel leuk!

 

Kijk vooro

Lees meer »

Koornetwerk update 17 december / mecenas steunt componisten en amateurkoren met compositieopdrachten

Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een mecenas die anoniem wil blijven, in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. De composities zijn vrij toegankelijk op het online platform Dutch Choir Music NOW. Koornetwerk Nederland omarmt het project van harte.

De mecenas achter het initiatief noemt zich Marcia en is in het dagelijks leven koordirigente. Ze besloot een erfenis in te zetten om componisten – die nauwelijks steun krijgen tijdens de coronacrisis – in hun kracht te zetten met nieuwe compositieopdrachten. Bovendien wil ze amateurkoren aan goed zingbare nieuwe composities helpen, afgestemd op de mogelijkheden en verwachtingen van amateurzangers.

Gratis downloaden

Voor de uitvoering van het project riep de mecenas de hulp in van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van componisten. Het resultaat staat op https://dutchchoirmusicnow.nl waar al bijna 40 composities voor vrouwenkoor beschikbaar zijn. Ze zijn echter ook geschikt voor mannenstemmen. De stukken zijn gratis te downloaden en voorzien van audio- en oefenbestanden. Het Groot Omroepvrouwenkoor heeft al een aantal stukken opgenomen en stelt die voor iedereen ter beschikking op de site. Meer composities zijn onderweg.

Hartverwarmend

“Spannende muziek. Verfrissende klanken. Nieuwe kleuren en geluiden. Contact met levende componisten… Het is zo fantastisch om muziek van onze hedendaagse componisten te zingen!”, zegt Marcia over de eerste resultaten van het project. Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco /Dutch Composers NOW, vindt het een hartverwarmend particulier initiatief. “Componisten én koren kunnen in deze tijd wel een extra steun in de rug gebruiken.”

Thuisbasis

Ook Koornetwerk Nederland-voorzitter Daphne Wassink is erg blij met het project. “Het is een prachtig cadeau voor de koorsector. Het geeft koren en dirigenten de kans om tijdens deze periode van lockdown te kijken naar fonkelnieuw repertoire. Wie wil dat nou niet? Hopelijk wordt Dutch Choir Music NOW een vaste waarde in de Nederlandse koorsector.”

Website

De speciale website van Dutch Choir Music NOW werd gezamenlijk ontwikkeld door Nieuw Geneco en stichting Dutch Composers NOW. Koornetwerk Nederland, het Groot Omroepkoor, de muziekuitgeverijen Donemus, Deuss Music en Matching Arts en Buma Cultuur gaan het initiatief breed onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk koren en liefhebbers van koormuziek in binnen- en buitenland.

Lees meer »

Koornetwerk update 21 december / Koornetwerk Nederland roept gemeenten op koren financieel te ondersteunen

Koornetwerk Nederland roept gemeenten in Nederland op om hun amateurkoren financieel te ondersteunen vanuit de pot van 150 miljoen euro die ze van het Rijk krijgen.

De koepel doet die oproep omdat het lokale bestuur soms niet lijkt te beseffen dat ook in de amateursector geld omgaat. Er zijn professionals aan het werk – dirigenten, regisseurs, repetitors of andere begeleiders – die als zzp’er hard geraakt worden door de coronapandemie. Waar ze doorbetaald krijgen, wordt de clubkas van de koren weer flink getroffen en dat bij een afnemend ledenaantal. 

Risico

De 150 miljoen euro is onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sector. Daarbovenop komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.

Gemeenten hebben het geld spoedig tot hun beschikking. Dat is een goede zaak, vindt ook Koornetwerk Nederland. Maar daarmee bestaat ook het risico dat gemeenten het geld snel aan andere dingen gaan uitgeven, terwijl cultuurparticipatie en de lokale culturele sector toch echt zitten te springen om financiële ondersteuning. Minister Van Engelshoven heeft dat ook benadrukt.

 

Vragenlijst

Koornetwerk Nederland vraagt de lokale politiek en de plaatselijke culturele instellingen om er ervoor te zorgen dat cultuurparticipatie geen ondergeschoven kindje wordt als het gaat om besteding van de gelden. Het LKCA heeft een lijst van vragen opgesteld waarmee ze de wethouder kunnen aanspreken onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen?’ Die vragenlijst is hier te downloaden.

Lees meer »

Cultuur Connectie - Nieuwsflits COVID-19 4 november 2020

Branche gesloten, interpretatie maatregelen

In onze Nieuwsflits COVID-19 #31 van hedenmorgen, heeft u kunnen lezen dat de komende twee weken naast de doorstroomlocaties, zoals musea en bibliotheken, en de geplaceerde locaties, zoals theaters en bioscopen, helaas ook de muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten vanaf vanavond, 4 november 2020 22.00 uur, dicht zullen moeten.

Wij hebben naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond veel reacties en vragen ontvangen. Op basis van deze reacties zien wij dat veel partijen alles in het werk stellen om de verscherpte maatregelen in de praktijk toe te passen. Een groot deel van onze leden laat blijken gehoor te geven aan de oproep van het kabinet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen te beperken om het coronavirus verder terug te dringen: blijf zoveel mogelijk thuis! Complimenten voor de passende acties in onze branche.

Wij merken ook dat er organisaties zijn die nog wat meer de randen opzoeken van wat nog wel mogelijk is en op zoek gaan naar een ruime interpretatie van de teksten. In dit kader heeft het ministerie van OCW ons zojuist duidelijkheid verschaft aangaande activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar:

Voor publiek gesloten gebouwen, zoals theaters, muziekscholen en bibliotheken, mogen, voor activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar, open. Dit omdat de gebouwen gesloten zijn voor publiek, maar op het moment dat ze door een jeugdvereniging gebruikt worden, gebruikt worden als besloten plaats.


Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast in de Q&A’s op de site van de rijksoverheid.

Dit houdt in dat uw gebouw alleen voor verenigingsactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar open mag, voor alle andere activiteiten niet. Daarbij geldt niet de vraag of u een ‘eigen’ gebouw heeft, maar of het gebouw een publieksfunctie heeft (en die is er als er publiek naar binnen gaat).

Ook ontvangt Cultuurconnectie vragen over hoe om te gaan met het geven van lessen vanuit huis. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de regels die gelden voor contactberoepen kunnen worden toegepast. Daarvoor geldt dat het werk zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de docent en de cursist in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de docent en andere klanten. Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen niet is toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.

Alle reacties bezien, vragen we een ieder zorgvuldig de overwegingen te maken, maar daarbij wel de oproep van het kabinet in acht te nemen. Alle maatregelen zijn overzichtelijk terug te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur.

Cultuurconnectie houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van eventuele nieuwe informatie die wij ontvangen van ministerie of anderen die relevant zijn voor de branche. 

Lees meer...

 

Lees meer »

Koornetwerk update 4 november / Twee weken niet samen zingen, mogelijk langer

De aangescherpte maatregelen van het kabinet leiden tot een zangpauze van twee weken voor de koorwereld. Omdat het kabinet iedereen oproept zoveel mogelijk thuis te blijven gaan onder meer de theaters, podia en andere culturele instellingen twee weken op slot. Amateurkunstbeoefening -zoals acteren, blazen, dansen en zingen – is tijdens deze periode niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.  

Daarnaast viel het oog van Koornetwerk Nederland op een ander opvallend bericht. Het OMT, het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, heeft zingen in groepsverband nu afgeraden ‘in elke context’. Dat advies kwam op 3 november bovenop de aankondiging van de extra maatregelen van het kabinet.

Voor Koornetwerk Nederland komt dit advies uit de lucht vallen. Het zou een hard gelag zijn voor de koren in Nederland. Zeker nadat op diezelfde 3e november weer bleek dat koren het nu juist erg goed doen. Het RIVM rapporteerde in de wekelijkse update van de Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland niet voor de eerste keer dat het percentage nieuwe besmettingen in de koorwereld vrijwel nihil is. Zelfs bij de vaststelling dat diverse koren alweer even gestopt zijn met repeteren, is dat zeer opmerkelijk.

In de komende dagen gaan we uitzoeken wat er achter dit plotselinge advies zit, waar het vandaan komt en wat dit nu echt gaat betekenen. We houden jullie op de hoogte.

Wat is dan óns advies? Niet bij de pakken neerzitten! Maak werk van de onderlinge band tussen koorleden, bijvoorbeeld door online activiteiten te ondernemen, of dat nu zingen is of niet. Elkaar sterk houden is nu het devies!

 

De regels die gelden vanaf 4 november, 22.00 uur, op een rij.  

 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen.
 • Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn.
 • Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden
 • Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen.
Lees meer »

Koornetwerk update 14 oktober 2020 / Aangepaste maatregelen

Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. 

Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt:

 • De RIVM richtlijnen over zingen en ventilatie en daarmee het protocol van Koornetwerk Nederland blijven onverminderd van kracht. 
 • Muziekrepetities blijven toegestaan. Er geldt binnen een maximaal aantal aanwezigen per ruimte van 30 personen. Jeugdkoren tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum. 
 • Er is een dringend advies om binnen in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Dit geldt voor wanneer je niet aan het repeteren bent. Klik hier voor meer informatie.

De veerkracht die van onze dirigenten, zangers en koorbestuurders gevraagd wordt is groot. De heel snel oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen ontnemen weer een stukje hoop en perspectief. We zien dat er zorgvuldig met de protocollen gewerkt wordt en koren iedere keer opnieuw weer de afweging maken om wel of niet fysiek te gaan repeteren, of om opnieuw een nieuwe vorm te vinden waarin samen zingen wel kan. We zijn heel trots op de wijze waarop dit gebeurt. 

Het kabinet erkent de maatschappelijke betekenis die een muziekvereniging heeft, juist ook in deze corona-tijd. Het gezamenlijk beoefenen van muziek wordt gezien als maatschappelijk wenselijk. Op basis daarvan wordt dit uitgezonderd van een aantal maatregelen. Samen zingen is van betekenis voor de samenleving en sommige mensen hebben juist nu collega-zangers hard nodig. Die erkenning is heel belangrijk, maar komt ook met een verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie in de samenleving.

We roepen de koren opnieuw op om ook dit maal een zorgvuldige afweging te maken die past bij het koor, bij de leden en de dirigent, de beschikbare faciliteiten en de omgeving. Samen zingen kan (nog steeds) binnen bovengenoemde richtlijnen. Gebruik je verstand, en neem je verantwoordelijkheid. We kunnen als Koornetwerk Nederland hierin geen algemeen advies geven. 

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt. Wij zien uit naar het moment dat we onbezorgd samen kunnen zingen, tot die tijd denken we met jullie mee. Tot die tijd staat de gezondheid van iedereen voorop.

 


Factsheet gedeeltelijke lockdown per 14 oktober 2020

Omdat samen muziek maken door de overheid onderkent wordt als maatschappelijk wenselijk is een uitzondering van toepassing op onderstaande factsheet: repeteren mag tot max. 30 personen in een ruimte, maar… Wees je te allen tijde bewust van de ernst van de situatie, voor jezelf én voor de mensen om je heen. Gebruik je verstand en neem je verantwoordelijkheid. Alle overige onderdelen van de factsheet blijven onverkort als maatregel van kracht.

 

Lees meer »

Koornetwerk Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken. 

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.  

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.  

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen. 

 

Op de website en sociale media van koornetwerk worden de berichten over de ontwikkelingen rond het meldpunt geplaatst.

 

Klik hier om naar de website van koornetwerk te gaan.

Lees meer »

Koornetwerk update 29 september 2020 / Aangepaste maatregelen

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken.

Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar. 
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen. 

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.  

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

Lees meer »

Koor en Corona- update 1 juli 2020 / We kunnen weer zingen.

WE MOGEN WEER SAMENZINGEN!

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM zojuist heeft uitgebracht als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden. 

Daarmee komt een einde aan het negatieve advies voor koren om weer samen te zingen. Ook blijft de afstand onderling invoer een repetitie gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het direct risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl.
Belangrijk onderdeel van het advies vormt de ventilatie indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover: 
“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 
Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Het staat zo spoedig mogelijk online.

 

Download hieronder direct het protocol van Koornetwerk, ge-update op 1 juli 2020

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering

We hebben reeds een nieuwe datum kunnen plannen voor onze Algemene Ledenvergadering.

Deze zal gaan plaatsvinden op 10-10-2020.

Locatie: Ontmoetingskerk, Noorderstraat 27, 9611 AA te Sappemeer.

Aanvang: 10.00 uur ‘s morgens (zaal is open om 9.30 uur).

Lees meer »

Oproep! Nieuwe bestuursleden gezocht...

De Bond van Koren Groningen is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Heeft u/jij wat tijd over en lijkt het u/jou leuk om mee te denken en te werken bij de Bond van Koren Groningen?!

Of wellicht kent u/jij iemand anders die hier mogelijk interesse voor heeft?! 

Iedereen is welkom om eens mee te lopen als "stagaire".

Informeer hier dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Lees meer »

Het laatste nieuws op 10-6-2020

Mogen we nu wel of niet beginnen met koorzang, dat blijft de vraag…  

Een kort antwoord is hier niet op.

De overheidscommunicatie is er niet eenduidig over.

Wat zegt de overheid nu?

Samen zingen is weliswaar vanaf 1 juni niet meer verboden, maar het RIVM adviseert om de activiteiten nog niet te hervatten in afwachting van nader onderzoek. Voor professionele koren onderzoekt het ministerie van OCW al wel of het mogelijk is om te starten, op basis van een goed protocol. Het blijken dagkoersen: op het moment van publicatie kunnen de teksten op de website van de rijksoverheid al weer verder zijn aangepast.

Momenteel is de afstand tussen de professionele zangers(essen) 3 meter. De hoogte van de ruimte moet minimaal 4 meter zijn. Ieder kwartier een pauze inlassen en de ruimte moet de beschikking hebben over de juiste ventilatie. Geen toiletten gebruiken etc. Men dient zich aan te passen aan de stand van zaken die op dit moment bekend is. Afhankelijk van allerlei onderzoeken.

Daarboven dienen alle restricties uit het protocol van zowel uw gemeente als het RIVM in acht genomen te worden. Toestemming van uw gemeente is nodig, hoewel er gemeenten zijn die zich niet strak aan de protocollen houden en dat is zeer verwarrend.

Vertaal het protocol met gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel naar eigen situatie vertalen.Het protocol staat op website Koornetwerk.

 

Het advies is als er weer gestart mag worden, ieder lid persoonlijk te benaderen of hij of zij weer wil/kan/durft te zingen. Respecteer een ieders besluit.

 

We hopen vóór of op 1 september a.s. meer duidelijkheid te hebben, doch veiligheid blijft vooropstaan.

 

Het advies is om kleine bijeenkomsten per groep te organiseren (bv. koffiedrinken) om op die manier de mensen iets te bieden in deze moeilijke tijd, zodat er toch een band blijft bestaan.

 

Heb begrip voor elkaars standpunt. Hoewel we nu gepaste afstand moeten houden, zullen we de toekomst eendrachtig moeten betreden, ook al zal dat misschien pas in januari 2021 zijn.

Maar bovenal telt: Bij twijfel aan je gezondheid: BLIJF THUIS.

 

Namens het bestuur van de Bond van Koren Groningen

Gerda van der Molen (voorzitter)

Lees meer »

Veel gestelde vragen i.v.m. het coronavirus/de maatregelen.

Hieronder treft u de veelgestelde vragen aan. Door op de vraag te klikken, wordt u naar het antwoord verwezen.

Lees meer »

Koornetwerk Nederland: Persbericht - 7 mei 2020

1,5 miljoen zangers onzeker over veiligheid van zingen

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei over het beleid van de Rijksoverheid inzake de bestrijding van het corona-virus, is in de Nederlandse koorsector grote onzekerheid ontstaan over de veiligheid van samen zingen. Op telefonische vragen geeft het RIVM aan dat koren onder “culturele instellingen” vallen en dus vanaf 1 juni weer met een maximum van 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand mogen zingen. Ook zou volgens het RIVM een protocol voor koren niet noodzakelijk zijn om de repetities te hervatten. In antwoord op een persvraag na afloop van de persconferentie antwoordde premier Rutte echter letterlijk: “Plekken waar mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is.”
 
Tegenstrijdige signalen vanuit de overheid
Het antwoord van premier Rutte, dat hij ook in het daaropvolgende Kamerdebat op 7 mei jl. tot tweemaal toe herhaalde, sluit aan bij internationaal onderzoek. Echter het RIVM komt met geheel andere informatie. Deze tegenstrijdige signalen maken dat de koorsector niet meer weet waar men zich aan zou moeten houden. Het leidt tot verdeeldheid over de vraag hoe de richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden.
 
Vanwege de zeer actieve vorm van een gerichte ademstroom om klank te vormen is een ruimte met meerdere zangers snel gevuld met aerosolen waarin zich corona-infectiehaarden kunnen bevinden. Bovendien zijn ook kleine speekseldruppels onvermijdelijk als gevolg van expressieve articulatie om een tekst verstaanbaar te maken. Binnensport wordt pas weer vanaf 1 september toegestaan als gevolg van intensief hijgen. Veel zangers ervaren daarom in dit verband eerder een fysieke vergelijking met sport dan met disciplines binnen culturele instellingen.
 
Onderzoek naar de invloed van aerosolen
Er lopen verschillende onderzoek in binnen- en buitenland, waaronder een spoedonderzoek aan de TU Delft in opdracht van de gezamenlijke professionele orkesten en koren. Ook de TU Eindhoven doet onderzoek naar aerosolen in sectoren in sport en cultuur.
 
Hangende dit onderzoek distantiëren Koornetwerk Nederland en KNMO zich nadrukkelijk van de uitspraken van RIVM dat het voor koorzangers mogelijk is om vanaf 1 juni weer (met maximaal 30 personen) in één ruimte samen te zingen, omdat zangkoren tot de groep “culturele instellingen” behoren. Vanwege het grote aantal directe risicogroepen binnen de 1,5 miljoen actief samenzingende Nederlanders acht Koornetwerk Nederland een dergelijke aanbeveling zonder de uitkomst van gericht wetenschappelijk onderzoek prematuur en onverstandig.
 
Koornetwerk Nederland roept daarom de Rijksoverheid en het RIVM met klem op tot gefundeerde en eenduidige communicatie over de koorsector.

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld!

Hallo iedereen,

 

i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus zal onze algemene ledenvergadering van 4 april worden uitgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden.

 

Wij wensen daarnaast iedereen veel sterkte in deze bizarre tijden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Bond van Koren Groningen.

Lees meer »

Verzekeringen

Zojuist hebben we onder het kopje "informatie", ook een rubriek verzekeringen aan de website toegevoegd.

Hier treft u/jij meer informatie aan m.b.t. de mogelijkheden qua verzekeringen en zo ook de eventuele wijzigingen.

Lees meer »