Voorzitter Mw. G. van der Molen
tel.: 0597 – 615004
E-mail: voorzitter@bondvankorengroningen.nl


Secretaris Dhr. G. Vogd
Contact via onderstaand emailadres
E-mail: secretaris@bondvankorengroningen.nl


Penningmeester Mevr. H. Wever

E-mail: penningmeester@bondvankorengroningen.nl


Algemeen Lid Mw. J. Piersma