Welkom

Welkom op de nieuwe webstek van de Bond van Koren in de provincie Groningen. Er wordt momenteel nog druk gewerkt aan de inhoud.  Indien u/jij kopij wilt aanleveren, of anderszins informatie over uw/jouw koor wilt plaatsen kan dat via dit formulier.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.