Koornetwerk Nederland: Persbericht - 7 mei 2020

1,5 miljoen zangers onzeker over veiligheid van zingen

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei over het beleid van de Rijksoverheid inzake de bestrijding van het corona-virus, is in de Nederlandse koorsector grote onzekerheid ontstaan over de veiligheid van samen zingen. Op telefonische vragen geeft het RIVM aan dat koren onder “culturele instellingen” vallen en dus vanaf 1 juni weer met een maximum van 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand mogen zingen. Ook zou volgens het RIVM een protocol voor koren niet noodzakelijk zijn om de repetities te hervatten. In antwoord op een persvraag na afloop van de persconferentie antwoordde premier Rutte echter letterlijk: “Plekken waar mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is.”
 
Tegenstrijdige signalen vanuit de overheid
Het antwoord van premier Rutte, dat hij ook in het daaropvolgende Kamerdebat op 7 mei jl. tot tweemaal toe herhaalde, sluit aan bij internationaal onderzoek. Echter het RIVM komt met geheel andere informatie. Deze tegenstrijdige signalen maken dat de koorsector niet meer weet waar men zich aan zou moeten houden. Het leidt tot verdeeldheid over de vraag hoe de richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden.
 
Vanwege de zeer actieve vorm van een gerichte ademstroom om klank te vormen is een ruimte met meerdere zangers snel gevuld met aerosolen waarin zich corona-infectiehaarden kunnen bevinden. Bovendien zijn ook kleine speekseldruppels onvermijdelijk als gevolg van expressieve articulatie om een tekst verstaanbaar te maken. Binnensport wordt pas weer vanaf 1 september toegestaan als gevolg van intensief hijgen. Veel zangers ervaren daarom in dit verband eerder een fysieke vergelijking met sport dan met disciplines binnen culturele instellingen.
 
Onderzoek naar de invloed van aerosolen
Er lopen verschillende onderzoek in binnen- en buitenland, waaronder een spoedonderzoek aan de TU Delft in opdracht van de gezamenlijke professionele orkesten en koren. Ook de TU Eindhoven doet onderzoek naar aerosolen in sectoren in sport en cultuur.
 
Hangende dit onderzoek distantiëren Koornetwerk Nederland en KNMO zich nadrukkelijk van de uitspraken van RIVM dat het voor koorzangers mogelijk is om vanaf 1 juni weer (met maximaal 30 personen) in één ruimte samen te zingen, omdat zangkoren tot de groep “culturele instellingen” behoren. Vanwege het grote aantal directe risicogroepen binnen de 1,5 miljoen actief samenzingende Nederlanders acht Koornetwerk Nederland een dergelijke aanbeveling zonder de uitkomst van gericht wetenschappelijk onderzoek prematuur en onverstandig.
 
Koornetwerk Nederland roept daarom de Rijksoverheid en het RIVM met klem op tot gefundeerde en eenduidige communicatie over de koorsector.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.