Het laatste nieuws op 10-6-2020

Mogen we nu wel of niet beginnen met koorzang, dat blijft de vraag…  

Een kort antwoord is hier niet op.

De overheidscommunicatie is er niet eenduidig over.

Wat zegt de overheid nu?

Samen zingen is weliswaar vanaf 1 juni niet meer verboden, maar het RIVM adviseert om de activiteiten nog niet te hervatten in afwachting van nader onderzoek. Voor professionele koren onderzoekt het ministerie van OCW al wel of het mogelijk is om te starten, op basis van een goed protocol. Het blijken dagkoersen: op het moment van publicatie kunnen de teksten op de website van de rijksoverheid al weer verder zijn aangepast.

Momenteel is de afstand tussen de professionele zangers(essen) 3 meter. De hoogte van de ruimte moet minimaal 4 meter zijn. Ieder kwartier een pauze inlassen en de ruimte moet de beschikking hebben over de juiste ventilatie. Geen toiletten gebruiken etc. Men dient zich aan te passen aan de stand van zaken die op dit moment bekend is. Afhankelijk van allerlei onderzoeken.

Daarboven dienen alle restricties uit het protocol van zowel uw gemeente als het RIVM in acht genomen te worden. Toestemming van uw gemeente is nodig, hoewel er gemeenten zijn die zich niet strak aan de protocollen houden en dat is zeer verwarrend.

Vertaal het protocol met gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel naar eigen situatie vertalen.Het protocol staat op website Koornetwerk.

 

Het advies is als er weer gestart mag worden, ieder lid persoonlijk te benaderen of hij of zij weer wil/kan/durft te zingen. Respecteer een ieders besluit.

 

We hopen vóór of op 1 september a.s. meer duidelijkheid te hebben, doch veiligheid blijft vooropstaan.

 

Het advies is om kleine bijeenkomsten per groep te organiseren (bv. koffiedrinken) om op die manier de mensen iets te bieden in deze moeilijke tijd, zodat er toch een band blijft bestaan.

 

Heb begrip voor elkaars standpunt. Hoewel we nu gepaste afstand moeten houden, zullen we de toekomst eendrachtig moeten betreden, ook al zal dat misschien pas in januari 2021 zijn.

Maar bovenal telt: Bij twijfel aan je gezondheid: BLIJF THUIS.

 

Namens het bestuur van de Bond van Koren Groningen

Gerda van der Molen (voorzitter)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.