Koor en Corona- update 1 juli 2020 / We kunnen weer zingen.

WE MOGEN WEER SAMENZINGEN!

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM zojuist heeft uitgebracht als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden. 

Daarmee komt een einde aan het negatieve advies voor koren om weer samen te zingen. Ook blijft de afstand onderling invoer een repetitie gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het direct risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl.
Belangrijk onderdeel van het advies vormt de ventilatie indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover: 
“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 
Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Het staat zo spoedig mogelijk online.

 

Download hieronder direct het protocol van Koornetwerk, ge-update op 1 juli 2020

Protocol Richtlijnen Koorsector Update 1 Juli 2020
PDF – 275,7 KB 694 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.