Mededelingen bestuursvergadering van 14 december 2021:

Terugloop leden

Bijna alle koren hebben te maken met terugloop van leden, mede door de langdurige coronacrisis, sommige zelfs zo veel dat ze moeten stoppen.

Dit heeft ook zijn weerslag op de inkomsten van de bond.

Het bestuur denkt dat samenwerking met andere bonden een optie is.

Ook het informeren van ongeorganiseerde koren is een actiepunt.

Lees meer »

Voorjaarsconcert

Afhankelijk was het voorstel om een voorjaarsconcert te organiseren, gelet op de ontwikkelingen m.b.t. corona lijkt ons dit niet meer haalbaar.

We gaan nu kijken of het haalbaar is om in het najaar iets te kunnen gaan organiseren.

We komen hier natuurlijk weer op terug.

Lees meer »

Penningmeester

Dhr. v.d. Schans (Penningmeester) heeft vanwege gezondheidsreden zijn lidmaatschap van het bestuur opgezegd,
Dhr. N. van Woerkom neemt tijdelijk het penningmeesterschap weer over.

 

Wij wensen Dhr. v.d. Schans veel sterkte toe.

Lees meer »