Contributie innen van de leden?

Bij een vereniging is de tegenprestatie voor het betalen van een contributie het lid zijn, niet de dienst die je krijgt. Tenzij in de statuten en/ of in het huishoudelijk reglement iets anders staat, kan een lid in dit stadium niet aangeven dat hij/ zij geen contributie is verschuldigd over de periode dat er geen activiteiten zijn.